Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Parada Talentów uczniów szkół wieliszewskich
Urząd Gminy Wieliszew
Urząd Gminy Wieliszew
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku
Zielona Szkoła - wizyta uczniów szkół wieliszewskich w Gdańsku

Jesteś tutaj:

Zmiana terminów rekrutacji przedszkolnej

Data: 11.03.2020 r., godz. 20.30    2986
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zmianie ulegnie harmonogram rekrutacji ogłoszony Zarządzeniem nr 8/202 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 stycznia 2020 r.
Zarządzeniem nr 21/2020 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniony został harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Deklaracje kontynuacji składacie Państwo bez zmian, do godz. 16.00 w piątek 13 marca br.

Dlaczego decydujemy się na przesunięcie harmonogramu, mimo iż administracja i obsługa przedszkoli (szkół) pracuje?

Złożenie wniosku w rekrutacji elektronicznej wymaga, aby później wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami złożyć w przedszkolu (szkole). Mając na uwadze zapisy RODO, chcemy ograniczyć krąg osób mających kontakt z wnioskami. W załącznikach bardzo często zawarte są dane wrażliwe (niepełnosprawność rodzica lub dziecka, separacja, oświadczenia o dochodach itp.). To nie brak zaufania do pracowników niepedagogicznych naszych szkół, a ustawowe zapisy o ochronie danych osobowych. Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych od poniedziałku mogą być nieobecni w placówkach, a jedynie oni w „normalnej” rekrutacji mają kontakt z Waszymi wnioskami (komisje rekrutacyjne i dyrektor). Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, ale nie przychodzą do placówki. 

Stąd też nasza decyzja, na której zrozumienie liczymy.

Z harmonogramem rekrutacji mogą Państwo zapoznać się tutaj.
Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew
Jacek Banaszek – dyrektor CUW